foto blog (på ottende år)

august 2013

famøs tur til jylland for at høre prince. av. en tur på bakken med allesammen - chokoboller & nye sneakers!
   

Ingen kommentarer:

Blog-arkiv